Training Familieopstelling (12-04)

12apr

Training Familieopstelling (12-04)

Familieopstelling
In je leven ben je niet alleen, je maakt altijd deel uit van een familie. De mensen om je heen doen iets met je, vaak onbewust. Ze bepalen voor een deel jouw leven en vormen je tot wie je bent. Een familieopstelling geeft de aanwezige lijnen in je leven weer. Je ontdekt hoe jij jezelf werd, waar je vastloopt of juist schittert. Ook laat de opstelling zien waarom je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt.

Wie nemen er deel aan een familieopstelling?
De aanvrager van de familieopstelling zit ergens mee, of heeft misschien een vraag, of wil inzicht in bepaalde patronen in je familie of dingen oplossen.

De representanten gebruik je om de mensen die voor jou belangrijk zijn op te stellen. Je stelt iemand op als jezelf, als je vader, als je moeder etc. Je kunt ook begrippen opstellen zoals bijv. de Verantwoordelijkheid of iets anders. Als representant wordt je opgesteld en verder gebeurd het vanzelf. Je hoeft geen rol te spelen, alleen te voelen. Er is altijd een raakvlak met de persoon die je representeert en je eigen leven.

Hoe ziet een familieopstelling er uit? 
De aanvrager bepaald welke representant welke rol krijgt en stelt ze letterlijk op in de ruimte. Je zet ze neer. In een opstelling zet je jezelf in het midden. Mensen om je heen (de representanten) verbeelden de mensen in je leven: je broer, je moeder, je vader, je beste vriend(in) en misschien andere mensen die dicht bij je staan.

De begeleider gaat de opstelling veranderen aan de hand van de reacties van de representanten. „Het is heel wonderlijk om te zien hoe een ‘ vreemde’ de rol van jouw moeder inneemt en dan helemaal hetzelfde gaat reageren als zij vroeger deed. De representanten krijgen de informatie en gevoelens binnen van degenen die zij vertegenwoordigen. Ze zeggen dingen omdat ze het op dat moment echt zo voelen. Die krachten hangen echt om ons heen. Dat heet het wetend veld. Het is onverklaarbaar maar er is inmiddels steeds meer wetenschappelijk bewijs dat dit wetend veld echt bestaat. Door de reacties in de familieopstelling kunnen verstrikkingen duidelijk worden en uiteindelijk ook symbolisch worden weggenomen, gevoelens onderzocht worden en onuitgesproken verwachtingen en verdrongen pijn naar boven komen.
Je leven komt als het ware tot leven. Je krijgt hierbij begeleiding van een ervaren en hiervoor opgeleide therapeur (Ilse Milot). Door deze opstelling wordt jouw leven duidelijk. Je ziet mogelijkheden, voelt hoe dingen anders kunnen. Je leert jezelf beter en dieper kennen. Je kunt dingen oplossen, ook als de mensen die je hebt opgesteld al zijn overleden. Ilse wordt bijgestaan door Corry Vrijdag. De grondlegger van familieopstellingen is de Duitse therapeut Bert Hellinger.

Kosten
De kosten voor een representant zijn 20 euro en voor een aanvrager 65 euro. Als je wilt kunt je hiervoor een factuur krijgen. De kosten moeten vooraf betaald worden op IBAN NL53 RABO 0136 0962 12 ten name van MMCC.

Interesse?
Stuur een mail naar corryvrijdag@home.nl en geef aan welke aangegeven datum voor jouw mogelijk is. Je krijgt altijd van tevoren een intake gesprek met Ilse.

Een familieopstelling is mogelijk op vrijdagavond van 19.30 - ca. 22.00 u. op:
vrijdag  8  februari 2019
vrijdag 22 februari 2019
vrijdag 22 maart 2019
vrijdag 12 april 2019
vrijdag 17 mei 2019
vrijdag 7 juni 2019

Terug naar overzicht

Meld je aan voor deze workshop

  • Datum:vrijdag 12 april 2019
  • Tijdstip:19.30 - 22.00 uur
  • Locatie:Yogastudio Aquarius, Markt 10a Velden
Het is wetenschappelijk bewezen: mindfulness verandert het brein. Het maakt mensen gezonder, stressbestendiger én gelukkiger.

Vrijblijvend een afspraak maken
Het is wetenschappelijk bewezen: mindfulness verandert het brein. Het maakt mensen gezonder, stressbestendiger én gelukkiger.